Zhou Nan says British colonialists brainwashed HK people

Zhou Nan says British colonialists brainwashed HK people
- A former director of the Xinhua News Agency in Hong Kong, Zhou Nan, said today that five generations of Hong Kong people had been "brainwashed" ...